Všeobecné obchodní podmínky

Vítejte na VapeXYZ.com, přední destinaci pro všechny vaše potřeby v oblasti jednorázových e-cigaret. Tyto webové stránky provozuje VapeXYZ. , VapeXYZ se věnuje poskytování špičkových produktů a služeb. Během vaší cesty na našem webu se výrazy „my“, „nás“ a „naše“ vztahují na VapeXYZ. Používáním našich webových stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek.

Vstupem na naše stránky a prováděním nákupů se zapojujete do naší „Služby“ a souhlasíte s dodržováním zde uvedených podmínek služby. Tyto podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, včetně prohlížečů, zákazníků, prodejců, obchodníků a přispěvatelů obsahu.

Než se ponoříte do našich webových stránek, pozorně si přečtěte naše Podmínky služby a pochopte je. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu jste vázáni těmito Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí těchto Podmínek, zdržte se prosím přístupu na webovou stránku nebo používání našich služeb. Vaše další používání webu po jakýchkoli aktualizacích představuje přijetí revidovaných podmínek.

Vzhledem k tomu, že se snažíme vylepšit vaši zkušenost, budou se tyto podmínky služby vztahovat také na jakékoli nové funkce nebo nástroje přidané na web. Doporučuje se pravidelně kontrolovat podmínky pro případné změny. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, upravit nebo nahradit kteroukoli část těchto podmínek zveřejněním aktualizací na webových stránkách.

Vyzýváme vás, abyste věnovali zvláštní pozornost ustanovení „Rozhodčí řízení a vzdání se hromadných žalob“ v části 19 těchto podmínek. Tato klauzule stanoví, že spory s námi musí být řešeny prostřednictvím individuální arbitráže. Používáním našich webových stránek potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a zvážili důsledky tohoto ustanovení.

Podmínky použití

Sekce 1 – Podmínky internetového obchodu

Přijetím těchto smluvních podmínek potvrzujete, že jste plnoletí ve svém státě nebo provincii bydliště nebo že jste získali souhlas od zákonného zástupce pro nezletilé používat naše stránky.

Souhlasíte s tím, že nebudete používat naše produkty pro nezákonné účely nebo porušovat jakékoli zákony, včetně předpisů o autorských právech, ve vaší jurisdikci.

Přenos škodlivého kódu, jako jsou červi nebo viry, je přísně zakázán.

Porušení jakýchkoli Podmínek povede k okamžitému ukončení přístupu ke službě.

Oddíl 2 – Všeobecné podmínky

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli a kdykoli a z jakéhokoli důvodu.

I když zajišťujeme šifrování vašeho obsahu, vyjma informací o kreditní kartě, během převodu, nesmíte zneužívat, reprodukovat nebo prodávat žádnou část Služby bez našeho výslovného povolení.

Nadpisy v této smlouvě slouží pro pohodlí a nemají vliv na podmínky.

Část 3 – Přesnost, úplnost a aktuálnost informací

Nezaručujeme přesnost ani aktuálnost informací na stránce. Materiál je pro obecné informace a neměl by být jediným podkladem pro rozhodování.

Na webu mohou být dostupné historické informace, nejsme však povinni je aktualizovat. Sledování změn je vaší odpovědností.

Část 4 – Úpravy služby a cen

Ceny produktů se mohou změnit bez upozornění.

Máme právo upravit nebo ukončit službu nebo jakoukoli její část bez předchozího upozornění.

Neneseme odpovědnost za žádné změny, úpravy cen nebo pozastavení služby.

Část 5 – Produkty nebo služby

Některé produkty mohou být dostupné výhradně online v omezeném množství, v souladu s našimi Zásadami vrácení.

I když se snažíme o přesnou reprezentaci produktu, nemůžeme zaručit přesné sladění barev na všech zařízeních.

Vyhrazujeme si právo omezit prodej podle regionu, osoby nebo množství, přičemž popisy a ceny se mohou podle našeho uvážení změnit.

Část 6 – Přesnost fakturačních údajů a informací o účtu

Můžeme odmítnout objednávky podle našeho uvážení a omezit množství na osobu nebo domácnost.

Jste odpovědní za poskytnutí přesných informací o účtu a nákupu a za okamžitou aktualizaci podrobností.

Podrobné informace naleznete v našich Zásadách vracení zboží.

Část 7 – Volitelné nástroje

Poskytnuté nástroje třetích stran jsou „tak jak jsou“ bez záruk. Jejich použití je na vašem uvážení a riziku.

Nové služby a funkce představené na webových stránkách budou podléhat těmto Podmínkám.

Část 8 – Odkazy třetích stran

Odkazy třetích stran vás mohou přesměrovat na externí webové stránky, které s námi nejsou spojeny. Neneseme odpovědnost za jejich obsah ani přesnost.

Než se zapojíte do transakcí, prostudujte si zásady třetích stran. Jakékoli problémy by měly být směrovány na třetí stranu.

Část 9 – Uživatelské komentáře, zpětná vazba a příspěvky

Jakékoli komentáře nebo příspěvky, které nám poskytnete, můžeme používat a distribuovat bez omezení.

Vyhrazujeme si právo monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah považovaný za nezákonný nebo urážlivý.

Vaše komentáře nesmí porušovat práva třetích stran ani obsahovat škodlivý obsah.

Část 10 – Osobní údaje

Odeslání osobních údajů se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Oddíl 10.1 – Zásady používání souborů cookie

Používáme cookies, abychom zlepšili váš zážitek z prohlížení a nabídli personalizovaný obsah. Používáním našich webových stránek souhlasíte s naším používáním souborů cookie.

Své preference týkající se souborů cookie můžete na našem webu kdykoli spravovat.

Část 11 – Chyby, nepřesnosti a opomenutí

Bez upozornění můžeme opravit chyby nebo nepřesnosti v popisech produktů, cenách nebo nabídkách.

Nejsme povinni aktualizovat informace, pokud to nevyžaduje zákon.

Oddíl 12 – Zakázané použití

Používání stránek pro nezákonné, obtěžující nebo škodlivé účely je přísně zakázáno.

Vyhrazujeme si právo ukončit službu v případě jakéhokoli porušení.

Oddíl 13 – Odmítnutí záruk; Omezení odpovědnosti

Nezaručujeme nepřetržitý a bezchybný servis.

Souhlasíte s tím, že budete používat Službu na vlastní nebezpečí a my neneseme odpovědnost za žádné vzniklé škody.

§ 14 – Odškodnění

Souhlasíte s tím, že nás odškodníte za jakékoli nároky vyplývající z vašeho porušení těchto podmínek.

Oddíl 15 – Oddělitelnost

Pokud je jakékoli ustanovení považováno za nevymahatelné, zbytek Podmínek zůstává v platnosti.

Oddíl 16 – Ukončení

Závazky obou stran před ukončením smlouvy zůstávají v platnosti.

Smlouvu můžete kdykoli ukončit tím, že nám to oznámíte.

Vyhrazujeme si právo ukončit smlouvu, pokud porušíte jakékoli Podmínky bez upozornění.

Oddíl 17 – Vzdání se práva

Žádné vzdání se podmínek nepředstavuje vzdání se budoucích práv.

§ 18 – Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí zákony státu Kalifornie.

Oddíl 19 – Rozhodčí řízení a vzdání se hromadných žalob

Spory budou řešeny rozhodčím řízením, s výjimkou soudu pro drobné nároky.

Nároky musí být podány individuálně, nikoli jako součást hromadné žaloby.

Oddíl 20 – Celá smlouva

Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a námi a nahrazují předchozí smlouvy.

Nejednoznačnosti ve výkladu nezvýhodňují žádnou stranu.

Oddíl 21 – Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se podmínek služby nás kontaktujte na adrese [email protected].

Děkujeme, že jste si přečetli naše optimalizované smluvní podmínky. Snažíme se vám poskytnout bezproblémový a bezpečný zážitek na VapeXYZ.com.